Välkommen till oss

Det här är vi

Gruppbild Rosins

Vi ser som vår viktigaste uppgift att vara till stöd och hjälp i den svåraste av stunder. Vi vill ge anhöriga, släktingar och vänner en stadig grund att stå på i det sorgearbete som alltid krävs vid ett dödsfall. Vår uppgift sträcker sig från att hämta den avlidne fram till gravsättningen – och mycket av det arbete som krävs efter att begravningen ägt rum. Som att sköta kontakter med myndigheter, hjälpa till med bouppteckningar och arvskiften och andra praktiska saker.

Hos oss på Rosins Begravningsbyrå hittar du kunnig och omsorgsfull personal som alla har genomgått de utbildningar som krävs. Det är trygghet för dig och en kvalitetsstämpel för oss.

”Sorg för mig handlar om att våga stanna upp, våga känna smärta, möta mörkret och gå genom den och komma ut på andra sidan för att våga älska och leva igen. Jag har sett förtvivlan, uppgivenhet, ilska, ensamhet och tårar. Jag har också sett det förvandlas till ny framtidstro och glädje och då när jag ser den förvandlingen och vet att jag har bidragit något till den då känner jag att jag har världens bästa arbete.”

Våra garantier

Vår ambition är att det inte skall finnas någon anledning till missnöje med oss. När det gäller priset garanterar vi att det pris vi lämnar står fast om inte förutsättningarna ändras efter lämnad prisuppgift.

Vi arbetar under tystnadsplikt.

Vi vet att det kan vara svårt att välja begravningsbyrå om man inte tidigare har en god erfarenhet av någon. Du är därför alltid välkommen att ringa eller besöka oss utan någon som helst förpliktelse från din sida. Du kan också fråga om andras referenser hos oss.

Välkommen in

I våra besöksrum går vi igenom allt du behöver ordna till begravningen.