Planera din egen begravning

Begravningsförsäkring

Om Momento begravningsförsäkring

En begravningsförsäkring tecknar du för att veta att det finns pengar avsatta för din begravning. Det ger större valfrihet och skapar trygghet för dina närstående. Försäkringen bör även täcka bouppteckning, eventuell gravsten och framtida vård av graven. Pengarna öronmärks för detta ändamål, vilket skapar trygghet för dig och dina nära.

För att du ska hitta ett alternativ som passar dig finns Momento Begravningsförsäkring i två versioner; Fast och Flex. Gemensamt för båda alternativen är att:

 • De historiskt sett givit högre ränta än banken
 • Du kan teckna dem i en hög ålder
 • De utbetalas alltid, oberoende av ålder och andra försäkringar
 • Eventuellt överskott går tillbaka till dödsboet/insatt förmånstagare
 • De är inkomstskattefria vid utbetalning
 • Du är garanterad en grundränta, för närvarande 1,5 %

Begravningsförsäkring fast

Vill du att din begravningsförsäkring ska uppgå till ett i förväg fastställt belopp? Vill du bara betala en låg summa varje månad? Då väljer du Momento Begravningsförsäkring, Fast.

 • Försäkringen kan tecknas upp till 80 år
 • Premien betalas till dess att du fyller 90 år
 • Du är skyddad med ett bestämt belopp från första dagen
 • Du avsätter inget större engångsbelopp direkt

Det lägsta försäkringsbeloppet du kan teckna är 50 000 kronor.
Hälsoförklaring krävs.

Begravningsförsäkring flex

Vill du själv bestämma när och hur länge du betalar din premie? Har du ännu inte fyllt 89 år? Då väljer du Momento Begravningsförsäkring, Flex.

 • Försäkringen kan tecknas upp till 89 år
 • Ingen hälsoförklaring krävs
 • Du bestämmer själv hur hög premien ska vara (lägst 400 kronor/månad)
 • Du bestämmer själv hur ofta (minst 1 gång/månad) och hur länge du vill betala din premie
 • Din försäkring bygger på inbetalda premier + återbäringsränta. Ju mer du betalat in, desto högre försäkringsbelopp!

Hämta broschyr

Momento_Forsakringsbroschyr.pdf  (956,5 kB)

Vad kostar Begravningsförsäkring fast?

20
92
21
94
22
95
23
96
24
98
25
99
26
100
27
102
28
104
29
105
30
107
31
109
32
110
33
112
34
114
35
116
36
118
37
121
38
123
39
125
40
128
41
130
42
133
43
136
44
139
45
142
46
145
47
149
48
153
49
156
50
160
51
165
52
169
53
174
54
179
55
184
56
190
57
196
58
202
59
209
60
217
61
225
62
233
63
242
64
252
65
263
66
274
67
287
68
300
69
315
70
331
71
349
72
369
73
391
74
416
75
444
76
475
77
511
78
552
79
600

Din ålder

=
xx SEK/månad
* Månadspremie i kronor, Momento Begravningsförsäkring, typen fast med försäkringsbelopp på 50 000 kr

Ansök om Momento begravningsförsäkring

Söker försäkring
Betalningstermin
Betalningssätt

Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter för att kunna sammanställa ansökningshandlingen för begravningsförsäkringen. Uppgifterna du lämnar här skickas säkert till våra licensierade försäkringsfömedlare. Meddelandet sparas av oss som längst i tre månader.

Mer information om hur vi hanterar personuppgifter finns att läsa i vår integritetspolicy.

Vita Arkivet

En god vägledning inför beställningen av begravningen får du om din närstående har skrivit ner sina önskemål i Vita Arkivet. Dessa skriftliga - eller andra muntliga - önskemål bör följas så långt det är möjligt. Här kan t.ex. stå noterat om din anhörige vill begravas inom Svenska kyrkan, inom ett annat samfund eller borgerligt på en plats utan religiösa symboler. gravsättas i kistgrav eller i urngrav. Ta gärna med dig dokumentet till vårt möte så går vi igenom det tillsammans.

Vill du skriva ditt eget Vita Arkiv, till stöd för dina närstående, så hjälper vi dig gärna. Du kan även göra det på egen hand. Vita Arkivet får du helt kostnadsfritt hos oss. Du kan också hämta det i PDF-form här nedan.

Hämta dokumentet "Vita Arkivet" (4,7 MB) (PDF-fil, öppnas i eget fönster

Testamente

Ett tydligt utformat testamente kan underlätta mycket för de anhöriga och minska risken för framtida tvister. Är det otydligt kan det istället bidra till osämja. I värsta fall kan det innebära att delningen av arvet inte alls blir så som testatorn, den som skrivit testamentet, ville ha det. Genom vår samarbetspartner Familjens jurist kan du få professionell hjälp med att upprätta ett testamente.

Kontakta oss