Juridiska frågor

I samband med dödsfall uppkommer ofta många frågor och osäkerhet kring den avlidnes räkningar och andra juridiska frågor. Vi samarbetar med Familjens Jurist i Gävle.

Besöksadress: Drottninggatan 37 B, 803 11 Gävle

Telefon: 026-10 67 50

Även om boet är till synes enkelt finns det ett värde att anlita experter när det gäller bouppteckning, dödsboförvaltning och arvskifte. Arvsrätten är t ex ett av de mest komplicerade rättsområdena som finns inom svensk lagstiftning, så det viktigt att anlita professionell hjälp. Vi erbjuder hjälp med följande juridiska tjänster. 

Bouppteckning

I bouppteckningen fastställs vilka som är arvtagare och hur egendomsförhållandena ser ut. Det är den som ligger till grund för bodelning och arvskifte. I samband med bouppteckningens uppträttande gör vi alltid utförliga utredningar om försäkringar, släktförhållanden samt tillgångar och skulder.

Dödsboförvaltning

Förvaltningen omfattar allt praktiskt som t ex att betalning av räkningar, eftersändning av post, uppsägning av hyreskontrakt, försäljning av bostadsrätt, fastighet, lösöre osv. – efter överenskommelse.

Arvskifte

Om det är fler än en delägare i dödsboet upprättas enligt lag alltid ett arvskifte. I arvskiftet regleras avvecklingen och fördelningen av tillgångarna i dödsboet. Arvskiftet kan ses som ett avslut där man t ex gör avsättningar för gravskötsel, framtida skatter och liknande.


Vi hjälper dig även med att upprätta testamente.

Varmt välkommen att kontakta oss.