Begravningsgäst

Praktisk information

Klädsel på begravningen

Förr i tiden var klädsel på begravningen mer strikt: svart kostym, vit skjorta, vit eller svart slips till männen och svart dräkt till kvinnor.

Idag kan önskemål om klädsel framgå i dödsannonsen, till exempel fri klädsel, blå kläder, ljusa kläder. Dessa önskemål styrs av den avlidnes eller anhörigas önskemål.

Står det inget ska man klä sig i kläder man trivs och känner sig uppklädd i. Vill man bära slips är regeln vit slips till nära anhöriga (till exempel make, barn, bröder, svågrar) och svart slips till övriga.

Placering i kyrka/ceremonilokal

Hur man sitter i cermonilokalen/kyrkan varierar beroende av tradition, antal gäster, anhörigas önskemål etc.

Vår representant vid begravningen ser till att anhöriga, släktingar och gäster hamnar på rätt plats.

Ledighet vid begravning

Du har enligt "Lag om rätt till ledighet av trängande familjeskäl (SFS 1998:209)" rätt till ledighet från ditt arbete när någon nära anhörig dör. Lagen reglerar endast rätt till ledighet, inte rätt till betald ledighet (permission).

Det anses vara praxis och god sed inom arbetslivet att permission beviljas när någon nära anhörig dör. Medger din arbetsgivare inte permission kan du be facket förhandla för din räkning.

Med nära anhörig menas vanligtvis maka, make, sammanboende, registrerad partner, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, mor- och farföräldrar samt svärföräldrar.

Rosins minnessidor

Via våra minnessidor kan du läsa dödsannonser och ge minnesgåvor. Här hittar du Rosins minnessidor.

Anmälan till minnesstund

Om du vill delta på en minnesstund, ring då oss på 0651-163 25 eller skicka e-post till info@rosins.se.

Kom ihåg att ange vilken minnesstund det gäller samt namn, eventuella livsmedelsallergier och kontaktuppgifter till dig som vill närvara.