Vad kostar en begravning

 

Kostnaden för en begravning varierar beroende på hur man väljer att utforma ceremoni och kringarrangemang. 

Prisuppgifter och fakta om det vi kommer överens om, får du alltid med dig hem, så att du kan ta ställning till förslaget i god tid. De priser vi lämnar, garanterar vi. Vi är övertygade om att den prismodell vi tillämpar kommer att kännas som en trygghet för dig. 


 
Du får så småningom en samlingsfaktura med alla begravningens kostnader upptagna. Alla våra priser är givetvis inklusive moms och avgifter. 
 
Här ser du några exempel på vad de olika delarna i en begravning kan kosta. Vår prislista inkluderar moms och arbetsgivaravgifter:
 

Kistor
finns i spånplatta, furu, ek.
På arbetsmiljöverkets rekommendation hanterar vi 
enbart kistor med handtag

4.560 – 26.360:-

Urnor
Trä, järn, bark, biorganiskt matr., Koppar.

500 – 3.000:-

Kistdekoration
vanligt förekommande

1.800 - 3.000:-

Handblomma
1 ros med grönt

från 40:-
Annonser
priser varierar mellan tidningarna          
genomsnittspris jan-aug 2014 
2511:-

Förtäring

 

Kaffe med bröd

från   95:-

Landgång, dricka, kaffe, tårta

från  175:- 

Mat

från  165:-

Hyra av lokal

från  400:- 

Solister
extra sång eller musik
(Bilersättning solist 25:- / mil)

835 – 2 500:-

Minnesalbum  
1 ex. ingår i grundarvodet. Minnesalbum med
uppgifter om ceremonin, annonser och,
blomsterförteckning

685:- 

Svepningsarvode
Priset beror på om det sker påklädning med
svepningsskjorta eller med den avlidnes egna
kläder, eller om den avlidne redan är klädd.
På sjukhus tillkommer lyfthjälp med 250:-

840:--1.680:-

Bisättningstransport
Transport av den avlidne i kista från bostad/sjukhus
till hemortens
bisättningshus vid kyrkan.

från 851:-

Personligt avsked
äger rum i samband eller efter bisättningen.

840:- 

Representant vid begravning
Omfattar förutom resan och kontakten med anhöriga
före, under och efter ceremonin, även
förberedelsearbete som kontroll av kista och 
dekoration, dekorering kring båren, kontakt med
präst, organist och övriga medverkande. Hjälp till
gästerna och anhöriga, vi finns till hands före, under
och efter akten. Arbetstid 2 timmar

1680:-
Arvode
840:-/tim. Kostnaden baseras
på den tidsåtgång byrån lägger ned för
dödsboets räkning och omfattar kontakt
med anhöriga, kontaktmed församling,
myndigheter, sjukhus, inplanering av
bisättningstransport och begravningsbil,
hjälp med utformning av blommor,
musik, sång, minnesstund,
annonser och andra önskemål
som anhöriga har, ex. program,
hjälp med försäkringar, betalning av
utlägg, totalt ansvar och kvalitetskontroll
 
Vanligaste tidsåtgång 5-8 timmar.
Minidebitering 2 timmar.
Om dödsboet själva beställer en
vara/tjänst och önskar att debiteringen
går genom oss debiterar vi en
administrativ kostnad på 210:-/post.
 
från  4 200:-
Borgerlig officiant
818:-/ tim. Samtal med anhöriga planering av
begravningsakt, musik, dikter m.m skriva
levnadsbeskrivning förbereda akten, resa till
ceremonilokal, begravningsakt ev. deltaga vid
minnesstund                                                                   
 
Vanligaste tidsåtgång 5-8 timmar
(minidebitering 3 tim)
 
2.454:-

Så här såg kostnaderna ut i genomsnitt
för 2014 (inkl. moms) för våra vanligaste
tjänster och produkter:

 

Kista

5847:-

Askurna

1192:-

Kistdekoration

1600:-

Bisättningstransport

2138:-

Förtäring vid minnesstund

3323:-

Solist

1247:-
Begravningsbyråns arbetskostnad
(inkl. kistläggning, kundmottagning, rådgivning,
beställning av handlingar, blommor, begr.lokal.
officiant, förtäring etc. repr. vid begravning och
vid personliga avsked, kontakt med anhöriga och
övriga medverkande)
 
7300:-

Snittpris för annonser:

 

Dödsannonser & Tackannonser

2511:-